BASICLITE MICROSYSTEMS CO.,LTD.

ข้อมูลการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

 

1.เมื่อเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการแล้ว

2.ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ตามความสะดวก

3.เมื่อชำระเงินแล้วท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมายัง

Email : basictoday@hotmail.com

ID Line : 0897971161 (Arket Basiclite LED)

Tel : 089-797-1161 (คุณอาเขต)

      

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายอาเขต บุญทาราม

663-2-04220-3

( ออมทรัพย์ )

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจก. เบสิคไลท์ ไมโครซิสเต็มส์

530-1-06262-8

( ออมทรัพทย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายอาเขต บุญทาราม

036-2-04373-7

( ออมทรัพย์ )

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจก. เบสิคไลท์ ไมโครซิสเต็มส์

527-1-05457-5

( ออมทรัพย์ )